ท่านที่ต้องการให้โรงพยาบาลเก็บประวัติของท่านหรือญาติไว้ โปรดติดต่อกับงานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 
ช่องทางการรับชมสถานี Rama Channel

อยากให้คุณได้ไกลโรค แต่ใกล้หมอง่ายนิดเดียว รับชมสถานี Rama Channel ได้ที่ true visions 50 , 571 และ Application RamaChannel

 
แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

 
โครงการสิ่งดีดีมีไว้แชร์

ที่รพ.รามาธิบดี มีบริการจัดฟัน อยู่ที่ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2 พบกับ ดัชนีน้ำตาลกับขนมเทียนสุขภาพ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2557

สวมถุงยางป้องกัน เมื่อมี “เพศสัมพันธ์”

 
การเปิดให้บริการคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น

ให้คำปรึกษาทุกเพศ ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

 

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
ไวรัสอีโบลา (EBOLA)

หากท่านมีอาการไข้และได้ไปยังประเทศต่อไปนี้ ภายใน 21 วัน ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1422

 

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา)