ซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอรับบริจาคเกล็ดเลือด กรุ๊ป A

ได้ที่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. 

 
จุลสารอาชีวอนามัย ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

โรคนิ้วล็อก/ข้อนิ้วติดงอ (Trigger Finger Syndrome)

 
ปวดท้องน้อย เรื่องอันตรายทั้งชายและหญิง

เมื่อพูดถึงอาการปวดไม่ว่าจะปวดที่อวัยวะใด ก็ไม่มีใครอยากประสบพบเจอแน่นอน “อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง” ยิ่งเป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากพบเจอเช่นกัน 

 
พิธีเปิดอาคาร 1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 1  อาคาร 1

 
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม “ลอยกระทงหลงยุค”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดใช้บริการอาคาร 1

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1

 
วันลอยกระทง

25 พฤศจิกายน 2558

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์