ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื่องรัง เข้าร่วมโครงการ "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 6 กันยายน เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
โครงการจัดประชุมวิชาการภาคประชาชนประจำปี 2559 "Developing Age Friendly Environment"

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในระหว่างวันที่15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค "โสนน้อยเรือนงามกับส้มตำโรล"

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 และวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

 
Healthy By Rama ตอน สัญญาณบอกโรค...จากประจำเดือน ตอนที่ 2

การมีประจำเดือนยังสามารถบอกถึงสุขภาพและโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยสังเกตจากสี กลิ่น และอาการ 

 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อยากรู้จริงๆ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบการเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ "เพื่อแม่ ดูแลด้วยรัก"

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดครัวสู้โรค พบกับ "เมนูบะหมี่ผักหมูแดโฮมเมด"

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี