You are here

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ของคณะฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ของคณะฯ

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
Healthy By Rama ตอน ผดผื่นคัน... ในหน้าร้อน

เกิดจากสภาวะของร่างกายเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ โดยเฉพาะเวลาอากาศร้อน...

 
Save Water รามารักษ์น้ำ "ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง"

ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง

 
ร่วมด้วยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดการใช้น้ำ

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

 
เปิดครัวสู้โรค2 "ของหวาน ต้อนรับหน้าร้อน"

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
@Rama ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2559

“เลิกกาแฟหักดิบ สาเหตุของอาการปวดศีรษะ จริงหรือ??...”

 
Healthy By Rama ตอน อาการทางจิต... สัญญาณบ่งบอกว่าควรพบจิตแพทย์

“อาการทางจิต” เป็นอาการที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงชั่ววูบ ทำให้ละเลยที่จะไปพบแพทย์ แต่ความเป็นจริงแล้วนับเป็นโรคที่ต้องการการรักษาเยียวยา

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการ "อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม"

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

Pages