อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (310-314) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อาหารสาธิต พิชิตโรค เมนู ยำปลาทู

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรียชั้น 2 

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง “วิตามินดี กับสุขภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Health Cuisine & Beauty Festival

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม"

วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที