เชิญบริจาคโลหิตเนื่องจาคโลหิตขาดแคลน

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ขั้น 3

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และแจ้งการย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE เป็นการชั่วคราวไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป...

 

บัดนี้ การปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วน ทางหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จึงขอแจ้งย้ายกลับมายังชั้น 1 อาคาร 1 ตามเดิม ซึ่งได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19...

 
"เปิดครัว สู้โรค" พบกับ 2 เมนูต้านลมหนาว แกงจืดใบกระเพรา และ ไข่หวานน้ำขิง

ชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 58 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่าน)

 
Healthy By Rama ตอน โรค LD คืออะไร

Healthy By Rama ขอเสนอสาระดีดี ตอน โรค LD คืออะไร

 
เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่
บริเวณทางออกอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงพื้นทางออก ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
 
 
ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวิภาพและทางเคมี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง

 
งาน Global Handwashing Day 2015

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Global Handwashing Day 2015”

 
ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวมาบุญครอง”

ได้ที่ลานชั้น 1 หน้าธนาคารกรุงเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 9.00-18.00 น.