ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม “ลอยกระทงหลงยุค”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดใช้บริการอาคาร 1

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1

 
วันลอยกระทง

25 พฤศจิกายน 2558

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
แจ้งย้ายหน่วยงานจากอาคาร 4 ไปยัง อาคาร1

เนื่องด้วยมีการปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีความทันสมัย

 
เปิดครัวสู้โรค 3 "อีสาน Healthy ยำเห็ดรวม และลาบหมู"

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Healthy By Rama ตอน อาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจากวัยที่เพิ่มขึ้น

 
เรียนผู้มาใช้บริการ

ขอขอบคุณผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่าน

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าและติดกัณฑ์เทศน์ บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์