Healthy By Rama ตอน กล้วยหอม... ช่วยลดอาการซึมเศร้า

เพราะในกล้วยมีสารทริปโตแฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนให้เป็นสารเซโรโทนิน ช่วยทำให้ผ่อนคลาย มีความสุข 

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันต้อหินโลก

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  2558 เป็นต้นไป โดยเปิดทำการในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.

 
Healthy By Rama ตอน โรคหอบจากอารมณ์คือ?

เราวัดความเค็มจากไหน?...

 
รณรงค์ลดเค็ม

เค็ม = ความดันสูง

 
Healthy By Rama ตอน โรคเหงือกอักเสบ

เกิดจากการขาดการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี จนทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ มีอาการเหงือกบวม เจ็บเหงือก เป็นหนอง  

 

วันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 5.00 น.