You are here

 
ส่งต่อความสุข เติมฝัน เพิ่มพลัง สร้างรอยยิ้มให้น้อง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ส่งต่อพลังใจสู่น้อง ๆ ผ่านบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี 026-2-28911-5

 
ขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรคณะฯ ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระพร

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)  และโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันจันท...

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป B

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
โครงการร่วมรามาธิบดี-วิมุต เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ

 
ขอเชิญแพทย์ส่งผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการร่วมรามาธิบดี-วิมุต

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ

 
ร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O, B

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชม Live "พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทันเบาหวาน"
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. รับชมผ่าน Facebook Fanpage: งานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี
 
พลังสดใส วัยแห่งคุณค่า @Rama ฉบับที่ 46
ใครหลายคนที่เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยแห่งการพักผ่อนจากการทำงานแล้ว ก็มักจะเริ่มกังวลกันว่า นิสัยขี้หลง ขี้ลืม แบบนี้ที่เราเป็น จะเป็นอาการสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ หรือไม่ แล้วมันแตกต่...
 
ขอเชิญผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วม งานวันฮีโมฟีเลีย "การดูแลตนเองและการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages