วันไข่โลก

11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง (9SE) ชั่วคราว

ย้ายไปที่ ward 95 (SDIPD 95) ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Update ข้อมูลเวชระเบียน

ทาง Online ได้แล้ววันนี้

 
ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า