You are here

 
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมเบาหวาน & การเสริมพลังเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ชัวร์หรือมั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สวนสุขวนา ชั้น ๑๐ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานสังคมสงเคราะห์ แจ้งย้านสถานที่ให้บริการผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันที

 
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

ชัวร์ มั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง"

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages