You are here

 
วันเบาหวานโลก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งามอย่างไทย สืบสานตำนาน แห่งสายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 "บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันไข่โลก

11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง (9SE) ชั่วคราว

ย้ายไปที่ ward 95 (SDIPD 95) ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Update ข้อมูลเวชระเบียน

ทาง Online ได้แล้ววันนี้

Pages