You are here

 
คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สวนสุขวนา ชั้น ๑๐ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานสังคมสงเคราะห์ แจ้งย้านสถานที่ให้บริการผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันที

 
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

ชัวร์ มั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง"

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศลานจอดรถภายในอาคาร ชั้น B1-B3

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-30 พฤษภาคม 2563 โดยจะส่งผลกระทบในพื้นที่จอดรถภายในอาคารลดลง

 
Happy Children's Day "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน ภายใน 14 วัน

มีอาการไข้ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย

Pages