ประกาศลดให้บริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก