ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู