ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายส่งผลตรวจ  COVID-19 และใบรับรองผลการตรวจ

ทางโทรศัพท์และจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ปป่วยทุกกรณี

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี แนะนำเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล

 
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม และขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วนติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก

 
ฝ่ายโภชนาการขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน

เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
เชิญชวนร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย Surgical Grade N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู้ COVID-19

ท่านที่สนใจบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอให้ผู้บริจาคโลหิต เลื่อนการบริจาคโลหิตไป 28 วัน

ในกรณีที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง

 
คณะฯ ได้จำกัดทางเข้าออกบางจุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการกรุณาคัดกรองโรคที่จุดคัดกรอง เพื่อรับสติกเกอร์ก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร

 
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Pages