ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ