ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 14 มิถุนายน 2565

ท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 จะได้รับเสื้อที่ระลึก "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" (มีจำนวนจำกัด)

 
หลักเลือกซื้อและใช้คาร์ซีท (Car Seat)

การซื้อคาร์ซีท (Car Seat) บ่อยครั้งที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ง่ายต่อการติดตั้งและราคาที่เหมาะสม...

 
รายการ Health Hack

เรื่อง...สุขภาพ อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ดู

 
แจ้งการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิและแนะนำเส้นทางสัญจรสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โปรดวางแผนเวลาการเดินทางล่วงหน้าและใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง

 
ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565

 
Day Case Service เปิดให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน

เปิดให้บริการ : 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ : 07.00-22.00 น. สอบถามข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจ

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna

กำหนดฉีดวันที่ 3, 24 เมษายน 2565 วันที่ 8, 22 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป โดยเฉพาะกรุ๊ป O (ขาดแคลนอย่างหนัก)

ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
ห้องรับบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ปิดให้บริการ วันที่ 7-13 มีนาคม 2565