เปิดครัว สู้โรค 2 "มังสวิรัติเพิ่มพลัง"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น...

 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00-05.00 น. (เที่ยงคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์) 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 

แจ้งเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนเมษายน 2558 

 
โครงการ Thai NIPT (Noninvasive Prenatal Test)

เปิดให้บริการผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจกรองทารกในครรภ์

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันต้อหินโลก

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  2558 เป็นต้นไป โดยเปิดทำการในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.