Health Cuisine & Beauty Festival

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "ง่วงไม่ขับ หลับไม่กรน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ"

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 9.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น. บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3