แจ้งยกเลิกจุดคัดกรองผู้ป่วยโรค MERS-CoV

หากพบผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อให้ดำเนินการคัดกรองตามปกติของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและยึดหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด

 
แจ้งงดเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

 
ขยายเวลาให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยคลินิกอาจารย์แพทย์

จากทุกวันเสาร์ เวลา 6.30-16.00 น. เป็นเวลา 6.30-17.00 น. 

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

 
เปิดรับสมัครสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างไรเมื่อทานยาไม่ได้ผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๔๔๕ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
"อยากรู้จริงๆ ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?"

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญร่วมงาน รณรงค์การบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อ Donate For MOM

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-16.00 น ที่บริเวณโถงชั้น 1 และลานดนตรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ รพ.รามาธิบดี

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

 
พิธีเปิดร้านค้าจำหน่ายเวชสำอาง “Rama Health Shop”

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.09 น. ณ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

บริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู้ปีที่ 5" ปันรัก  ผูกพัน  สร้างสรรค์ รวมใจ

วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์