ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวมาบุญครอง” ปี 2559

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวมาบุญครอง” ได้ที่ลานชั้น 1 หน้าธนาคารกรุงเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 9.00-18.00 น.

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ติดกัณฑ์เทศน์ และฟังธรรมโดย พระครูสถิตศิลวัฒน์ (สุชีพ สุธมโม)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569

 
แจ้งปิดทางเดินไปอาคาร 5 ชั่วคราว

ในวันที่ 7-11 มกราคม 2559 เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำใต้ดิน

 
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ 2559"

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศ แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม

จากชั้น 1 อาคาร 4 ไปยัง ชั้น 2 อาคาร 1 (ติดกับทางเดิน Sky Walk) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุน จัดงานปีใหม่ และ วันเด็ก แก่ผู้ป่วยเด็ก ประจำปี 2559

โครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 
ซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอรับบริจาคเกล็ดเลือด กรุ๊ป A

ได้ที่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.