ภาควิชาพยาธิวิทยา ร่วมอวยพรท่านคณบดี เนื่องในวันปีใหม่