ให้บริการทางพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย

โดยเน้นการวินิจฉัยตรวจทดสอบเพื่อสนับสนุนการรักษาระดับตติยภูมิ

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

 

ณ ห้องประชุม 910B, 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบ...

 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต...

 

จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและวงการแพ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "เจาะลึก" เทคนิคการเขียน...

 

ท่านอาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากท่านคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช...

 

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ทางภาควิชาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ประจำปี 256...

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สาขานิเวชศาสตร์ ทำบุญสาขาวิชาเพื่อเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและบุคลากร ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต...

 

ท่านอาจารย์จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหิดล เข้าศึกษาดูงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา