ชื่อผู้วิจัย เรื่อง ตีพิมพ์ ค้นหาได้ที่

Woratanarat P, Dabney KW, Miller F.

1. Knee capsulotomy for fixed knee flexion contracture Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 Mar-Apr;43(2):121-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19448352

Woratanarat P, Ingsathit A, Suriyawongpaisal P, Rattanasiri S, Chatchaipun P,Wattayakorn K, Anukarahanonta T.

2. Alcohol, illicit and non-illcit psychoactive drug use and road traffic
injury in Thailand: a case-control study.
Accid Anal Prev. 2009 May;41(3):651-7. Epub 2009 Mar 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393818

Ingsathit A, Woratanarat P, Anukarahanonta T, Rattanasiri S, Chatchaipun P,Wattayakorn K, Lim S, Suriyawongpaisal P.

3. Prevalence of psychoactive drug use among drivers in Thailand: a roadside survey. Accid Anal Prev. 2009 May;41(3):474-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393795
Kong MH, He W, Tsai YD, Chen NF, Keorochana G, Do DH, Wang JC. 4. Relationship of facet tropism with degeneration and stability of functional spinal unit. Yonsei Med J. 2009 Oct 31;50(5):624-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19881964
Wajanavisit W, Woratanarat P, Wattanawong T, Laohacharoensombat W. 5. Floor activities and degenerative spinal diseases. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92 Suppl5:S88-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19894335
Wajanavisit W, Woratanarat P, Thiabratana P, Woratanarat T, Laohacharoensombat W. 6. A comparison between the Cotrel-Dubousset and the pedicle screw-plate instrumentations in the adolescent idiopathic scoliosis. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92 Suppl5:S95-101. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19894336
Tulyapruek Tawonsawatruk MD*,Objoon Trachoo MD**, Thanaphot Channoom MD*,Thanyachai Sura MD, MRCP**,
Jakris Eu-ahsunthornwattana MD,MSc**, Patarawan Woratanarat MD,PhD*,Wiwat Wajanavisit MD*
7. Association of Estrogen Receptor-alpha Single-nucleotide polymorphism (Codon 594 G--->A) and Thai patients Affected by knee Osteoarthritis J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S45-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128071
Patarawan Woratanarat MD,PhD*, Chusak Kijkunastian MD*, Wiwat Wajanavisit MD*, Soradak Suppaphol MD*,
Thira Woratanarat MD, MMedSc*****, Rajata Rajatanavin MD**, Narong Boonyaratavej MD****,
Paibul Suriyawongpaisal MD***
8. A Comparative Study of Risk factors of Femoral Neck and Intertrochanteric Fracture in Thai Men J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S172-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120682
Chusak Kijdunasathian MD*, Chalermchai Limitlaohaphan MD*, Nadhaporn Saengpetch MD*, Porncharn Saitongdee PhD**,Patarawan Woratanarat MD, PhD* 9. The Location of Pes Anserinus Insertion in Thai People  J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S189-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120686
Suphaneewan Jaovisidha MD*, Warapat Virayavanich MD*
Patarawan Woratanarat MD**, Pimjai Siriwongpairat MD*
10. Three-Tesla MRI Diagnosis of Meniscal Tears of the Knee J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92(12):1662-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20043570
Siwadol Wongsak MD*, Viroj Kawinwonggowit MD*, Pornchai Mulpruck MD*,
Thanaphot Channoom MD*, Patarawan Woratanarat MD, PhD*
11. Accuracy of Knee Implants Sizing Predicted by Digital Images J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S85-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128074

Patarawan Woratanarat MD*,Chusak Kijdunasathian MD*,Wiwat Wajanavisit MD*, Sorasak Suppaphol MD*,
Thira Woratanarat MD*, MMedSc*****, Rajata Rajatanavin MD**,
Narong Boonyaratavej MD****, Paibul Suriyawongpaisal MD*** 

12. Different Risk Magnitudes of Femoral Neck and Intertrochanteric Fracture in Thai Women J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S172-80 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120682
 *Chalermchai Limitlaohaphan MD*, Chusak Kijkunasatian MD*. Porncharn Saitongdee MD* 13. Length of Semitendinosus and Gracilis Tendons and the Relationship of Graft Length and leg length J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S200-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120686
Bunyaratavej N, Wajanavisit W, Pauvilai P, Kitumnuoypong T, Kittimanon N, Lektrakoon S. 14. Safety and antisorptive power of Ibandronate applied in the real-life setting. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92 Suppl5:S72-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19894333
Kijkunasathian C, Woratanarat P, Saengpetch N. 15. Gouty tophi caused limited knee range of motion: a case report. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 Suppl 6:S264-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120697

 

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599