วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 2563

 
     วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมทำบุญและสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2563 โดยมีอายุเริ่มเข้าปีที่ 43