ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2568 เปิดรับ...

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31...

 

ขอเขิญเข้าร่วมการบรรยาย Care and Capitalism การจัดการโรคโควิด-19 และแนวทางการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในสถานประกอบการ

 

เดินสำรวจโรงงานและให้คำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงาน ของบางกอก แอร์เวย์

 

เดินสำรวจโรงงานและให้คำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงาน ของบริษัท GS YUASA

 

เดินสำรวจโรงงานและให้คำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงาน และให้คำปรึกษาผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ของบริ...