สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2167 คุณจิตตรัตน์
 
สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fPmrsAU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2192
 
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.acmrrama.com/Cos_G...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตตรัตน์ โทรศัพท์ 0-2201-2167
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166
 
โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยา แช่มสายทอง ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำมารดาตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที...
 
Save the Date : 14-16 Nov 2024 โดยความร่วมมือของ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, The Chine...
 
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ : พยาธิกำเนิดและบริบททางคลินิก
โดย รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข บรรณาธิการ สามารถสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางช่องทาง ookbee chulabook meb...
 
สมาคมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเ...
 
ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี และ ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ณ ห้องประช...
 
ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 40-60 ปี สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอาการวัยหมดระดูในสตรีไทยที่มีและไม่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ติดต่อ พญ....
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที...