ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "คลอดไหล่ยาก ไม่ยากเท่าไหร่"