ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "How to relieve chronic pain in GYN"