ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "GI injury"

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "GI injury"
โดย อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. รับชม VDO Morning Activity คลิก!!