ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS

ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

ปีการศึกษา 2566

chatsiri
นายชาติสิริ กุลมาตย์
Rujeerada
น.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์

ปีการศึกษา 2565

nareenart
นางสาวนรีนาถ จงผาติวุฒิ
chantapon
นายฉันทพล ยิ้มนวล

ปีการศึกษา 2564

Suttijit
นางสาวศุทธิจิตต์ จินตตานนท์
perasit
นายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์

ปีการศึกษา 2562

Nattha
น.ส.ณัฎฐา ตวงกิจกูล
Thunyaporn
น.ส.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร