ภาพกิจกรรม Research Camp 2021 (On sightseeing) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ขอแสดงความยินดี นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020 

 

ภาพกิจกรรมมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 

 

ภาพกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  

 

ภาพกิจกรรม Dean's PARTIEs & Science Fair 2020 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น. Join Zoom Meeting 

 

ภาพกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2019 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2018 

 

ภาพกิจกรรม DEAN’s PARTIEs 2018 วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2017 # I วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี