ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2 สิงหาคม 2567 และ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 

 

ขอความร่วมมือตอบประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 

 

how to search  research advisors 

 

Upcoming Tonklaramathibodi Events 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 🎊🎉ได้รับรางวัลในงาน Thai Medical Education Conference 2024 (TMEC23) 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก 

 

กิจกรรม Research Tour 2023 ปีการศึกษา 2566 

 

International Medical Student Research Conference - IMRC