ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โดยมีทีมผู้บริหารจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

 
 
 
 
 
 
 

   

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โดยมีทีมผู้บริหารจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

พร้อมด้วย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานอนุกรรมการทุนการศึกษาโรตารี ภาค 3350 กล่าวแนะนำผู้บริหารของสโมสรโรตารี คุณนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ประธานมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 และอดีตผู้ว่าการภาค 3350 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา และคุณมิตสึทากะ อิตะ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และสโมสรโรตารีที่ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้ แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวขอบพระคุณ และมอบพวงมาลัย แก่ ผู้มอบทุน

การบริจาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถดำรงชีพ และเล่าเรียนได้ตามความสามารถอย่างเต็มที่ และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยและประชาชนต่อไป

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี