โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 61 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 5 พฤศจิกายน 2564 - 18 ธันวาคม 2564
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 25 สิงหาคม 2564 - 26 ตุลาคม 2564
รายการ ค่าอบรม
ผู้เข้าอบรม 25,000.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61662-7

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน