สำหรับผู้ที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันกับทางโรงพยาบาลที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 

 

ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และผู้ที่ติดต่อได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

 
งานเวชระเบียน เปิดให้บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์

ท่านสามารถปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เวชระเบียนแล้วคลิกที่บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 

 
ISO9001:2008

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล งานเวชระเบียน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008

 
Electronic Medical Record

การจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการรักษาพยาบาล