ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

1. Chantarangsu S, Sura T, Mongkornkarn S, Donsakul K, Torrungruang K. Vitamin D Receptor Gene Polymorphism and Smoking in the Risk of Chronic Periodontitis. J Periodontol. 2016 Nov;87(11):1343-51.

2. Reichard RA, Subramanian S, Desta MT, Sura T, Becker ML, Ghobadi CW, Parsley KP, Zahm DS. Abundant collateralization of temporal lobe projections to the accumbens, bed nucleus of stria terminalis, central amygdala and lateral septum. Brain Struct Funct. 2016;4.

3. Otto A, Biran D, Sura T, Becher D, Ron EZ. Proteomics of septicemic Escherichia coli. Proteomics Clin Appl. 2016;10(9-10):1020-24.

4. Pitipakorn U, Suwannalai P, Trachoo O, Rattanasiri S, Chitphuk S, Ngamjanyaporn P, Sura T. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Int J Rheum Dis. 2016;19(7):693-9.

5. Sirivarasai J, Kaojarern S, Chanprasertyothin S, Panpunuan P, Petchpoung K, Tatsaneeyapant A, Yoovathaworn K, Sura T, Kaojarern S, Sritara P. Environmental lead exposure, catalase gene, and markers of antioxidant and oxidative stress relation to hypertension: an analysis based on the EGAT study. Biomed Res Int. 2015;:856319.

6. Sirivarasai J, Wananukul W, Kaojarern S, Chanprasertyothin S, Thongmung N, Ratanachaiwong W, Sura T, Sritara P. Association between inflammatory marker, environmental lead exposure, and glutathione S-transferase gene. Biomed Res Int. 2013;474963.

 7. Khansakorn N, Wongwit W, Tharnpoophasiam P, Hengprasith B, Suwannathon L,      Chanprasertyothin S, Sura T, Kaojarern S, Sritara P, Sirivarasai J. Genetic variations of glutathione s-transferase influence on blood cadmium concentration. J Toxicol. 2012;356126.

8.  Keandaungjuntr J, Busabaratana M, Kositchaiwat C, Sura T, Pulkes T. Analysis of exon 8 of ATP7B gene in Thai patients with Wilson disease. J Med Assoc Thai. 2011;94(10):1184-8.

9.  Tawonsawatruk T, Changthong T, Pingsuthiwong S, Trachoo O, Sura T, Wajanavisit W. A genetic association study between growth differentiation factor 5 (GDF 5) polymorphism and knee osteoarthritis in Thai population. J Orthop Surg Res. 2011;21(6):47.

10. Chantarangsu S, Mushiroda T, Mahasirimongkol S, Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S, Manosuthi W, Tantisiriwat W, Charoenyingwattana A, Sura T, Takahashi A, Kubo M, Kamatani N, Chantratita W, Nakamura Y. Genome-wide association study identifies variations in 6p21.3 associated with nevirapine-induced rash. Clin Infect Dis. 2011;53(4):341-8.

 11. Petchpoung K, Kaojarern S, Yoovathaworn K, Sura T, Sirivarasai J. The influence of metabolic gene polymorphisms on urinary 1-hydroxypyrene concentration in Thai bus drivers. Environ Toxicol Pharmacol. 2011;31(1):160-4.

  12. Sirivarasai J, Kaojarern S, Sura T, Yoovathaworn K. Biochemical, environmental, and genetic factors associated with paraoxonase (PON1) activity. Biochem Genet. 2011;49(5-6):364-8.

  13. Eu-ahsunthornwattana J, Trachoo O, Dejsuphong D, Tunteeratum A, Srichan K, Sura T. Noonan syndrome, metabolic syndrome and stroke-in-the-young: coincidence, causal or   contribution? J Med Assoc Thai. 2010;93(9):1084-7.

14. Phasukkijwatana N, Kunhapan B, Stankovich J, Chuenkongkaew WL, Thomson R, Thornton T, Bahlo M, Mushiroda T, Nakamura Y, Mahasirimongkol S, Tun AW, Srisawat C, Limwongse C, Peerapittayamongkol C, Sura T, Suthammarak W, Lertrit P. Genome-wide linkage scan and association study of PARL to the expression of LHON families in Thailand. Hum Genet. 2010;128(1):39-49.

15. Lawaly YR, Sakuntabhai A, Marrama L, Konate L, Phimpraphi W, Sokhna C, Tall A, Sarr FD, Peerapittayamongkol C, Louicharoen C, Schneider BS, Levescot A, Talman A, Casademont I, Menard D, Trape JF, Rogier C, Kaewkunwal J, Sura T, Nuchprayoon I, Ariey F, Baril L, Singhasivanon P, Mercereau-Puijalon O, Paul R. Heritability of the human infectious reservoir of malaria parasites. PLoS One. 2010;29:5(6)

16. Tawonsawatruk T, Trachoo O, Channom T, Sura T, Eu-ahsunthornwattana J, Woratanarat P, Wajanavisit W. Association of estrogen receptor-alpha single-nucleotide polymorphism (codon 594 G-->A) and Thai patients affected by knee osteoarthritis. J Med Assoc Thai. 2009;92 Suppl 6:S45-50.

17. Louicharoen C, Patin E, Paul R, Nuchprayoon I, Witoonpanich B, Peerapittayamongkol C,  Casademont I, Sura T, Laird NM, Singhasivanon P, Quintana-Murci L, Sakuntabhai A.     Positively selected G6PD-Mahidol mutation reduces Plasmodium vivax density in Southeast Asians. Science. 2009;11;326(5959):1546-9.

18. Tunteeratum A, Witoonpanich R, Phudhichareonrat S, Eu-ahsunthornwattana J, Pingsuthiwong S, Srichan K, Sura T. Congestive heart failure with rhabdomyolysis and acute renal failure in a manifesting female carrier of Duchenne muscular dystrophy with duplication of dystrophin gene. J Clin Neuromuscul Dis. 2009;11(1):49-53.                                                                                                                                                     

19. Kamatani Y, Wattanapokayakit S, Ochi H, Kawaguchi T, Takahashi A, Hosono N, Kubo Tsunoda T, Kamatani N, Kumada H, Puseenam A, Sura T, Daigo Y, Chayama K, Chantratita W, Nakamura Y, Matsuda K. A genome-wide association study identifies variants in the HLA-DP locus associated with chronic hepatitis B in Asians. Nat Genet. 2009;41(5):591-5..                                                                                                                                                                                                                                                

20. Sura T, Eu-Ahsunthornwattana J, Youngcharoen S, Busabaratana M, Dejsuphong D, Trachoo O, Theerasasawat S, Tunteeratum A, Noparutchanodom C, Tunlayadechanont S.   Frequencies of spinocerebellar ataxia subtypes in Thailand: window to the population history? J Hum Genet. 2009;54(5):284-8.

21. Chantarangsu S, Mushiroda T, Mahasirimongkol S, Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S, Manosuthi W, Tantisiriwat W, Charoenyingwattana A, Sura T, Chantratita W, Nakamura Y. HLA-B*3505 allele is a strong predictor for nevirapine-induced skin adverse drug reactions    In HIV-infected Thai patients. Pharmacogenet Genomics. 2009;19(2):139-46.

22. Mahasirimongkol S, Yanai H, Nishida N, Ridruechai C, Matsushita I, Ohashi J, Summanapan S, Yamada N, Moolphate S, Chuchotaworn C, Chaiprasert A, Manosuthi W, Kantipong P, Kanitwittaya S, Sura T, Khusmith S, Tokunaga K, Sawanpanyalert P, Keicho N. Genome-wide SNP-based linkage analysis of tuberculosis in Thais. Genes Immun. 2009;10(1):77-83.

23. Phimpraphi W, Paul R, Witoonpanich B, Turbpaiboon C, Peerapittayamongkol C,    Louicharoen C, Casademont I, Tungpradabkul S, Krudsood S, Kaewkunwal J, Sura T, Looareesuwan S, Singhasivanon P, Sakuntabhai A. Heritability of  P. falciparum and P. vivax malaria in a Karen population in Thailand. PLoS One. 2008;3(12):e3887.

24. Sura T, Eu-ahsunthornwattana J, Pingsuthiwong S, Busabaratana M. Sensitivity and frequencies of dystrophin gene mutations in Thai DMD/BMD patients as detected by multiplex PCR. Dis Markers. 2008;25(2):115-21.

25. Kanechorn Na Ayuthya R, Patthamapasphong N, Sura T, Niumpradit N, Thachoo O. Ehlers-Danlos syndrome syndrome type IV with gastric adenocarcinoma. J Med Assoc Thai. 2008;91 Suppl 1:S166-71.

26. Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S, Charoenyingwattana A, Mahasirimongkol S, Sura T,   Chantratia W. Risk factors for nevirapine-associated rash among HIV-infected patiens with low CD4 cell counts in resource-limited settings. Curr HIV Res. 2008;6(1):65-9

27. Tocharoentanaphol C, Promso S, Zelenika D, Lowhnoo T, Tongsima S, Sura T, Chantratita W, Mastsuda F, Mooney S, Sakuntabhai A. Evaluation of resequencing on number of tag SNPs of 13 atherosclerosis-related genes in Thai population. J Hum Genet. 2008;53(1):74-86.

28. Hongeng S, Pakakasama S, Chuansumrit A, Sirachainan N, Sura T, Ungkanont A, Chuncharunee S, Jootar S, Issaragisil S. Reduced intensity stem cell transplantation for treatment of calss 3 Lucarelli severe thalassemia patients. Am J Hematol. 2007;82(12):1095-8.

29. Sura T, Busabaratana M, Youngcharoen S, Wisedpanichkij R, Viprakasit V, Trachoo O. Haemoglobin Hope in a northern Thai family:first identification of homozygous haemoglobin Hope associated with haemoglobin H disease. Eur J Haematol. 2007;79(3):251-4.

30. Tantrittisak T, Sura T, Moleerergpoom W, Hanchaipiboolkul S. Plasma homocysteine and ischemic stroke patients in Thailand. J Med Assoc Thai. 2007;90(6):1183-7.

31. Sirivarasai J, Kaojarern S, Yoovathaworn K, Sura T. Paraoxnase (PON1) polymorphism and activity as the determinants of sensitity to organopsphates in human subjects. Chem Biol Interact. 2007;20;168(3):184-92.

32. Sura T, Trachoo O, Viprakasit V, Vathesatogkit p, Tunteeratum A, Busabaratana M, Wisedpanichkij R, Isarangkura P. Hemoglobin H disesse induced by the common SEA deletion and the rare hemoglobin Quong Sze in a Thai female: longitudinal clinical course, molecular characterization, and development of a PCR/RFLP-based detection methos. Ann hematol. 2007 May 15;

33. Vasilescu A, Terashima Y, Enomoto M, Heath S, Poonpiriya V, Gatanaga H, Do H, Diop G,     Hirtzig T, Auewarakul P, Lauhakirti D, Sura T, Charneau P, Marullo S, Therwath A, Oka S, Kanegasaki S, lathrop M, Matsushima K, Zagury JF, Matsuda F. A haplotype of the human CXCR1 gene protective against rapid disease progression in HIV-1+ patients. Proc Natl Acad Sci USA. 2007;27;104(9):3354-9.

34. Wananukul W, Sura T. Salaitanawatwong P. Polymorphism of delta-aminolevulinic acid dehydratase and its effect on blood lead levels in Thai workers. Arch Environ Occup Health. 2006;61(2):67-72.

35. Tharaphan P, Chuenkongkaew WL, Luangtrakool K, Sanpachudayan T, Suktitipat B,    Suphavilai R, Srisawat C, Sura T, Lertrit P. Mitochondrial DNA haplogroup distribution in Pedigrees of Southeast Asian G11778A Leber hereditary optic neuropathy. J Neuroophthalmol. 2006;26(4):264-7.

 

 

36. Mahasirimongkol S, Chantratita W, Promso S, Pasomsab E, Jinawath N, Jongjaroenprasert W, Lulitanond V, Krittayapoositpot P, Tongsima S, Sawanpanyalert P, Kamatani N, Nakamura Y, Sura T. Similarity of the allele frequency and linkage disequilibrium pattern of single nucleotide Polymorphisms in drug-related gene loci between Thai and northern East Asian populationsimplications for tagging SNP selection in Thais. J Hum Genet. 2006;51(10):896-904.

37. Phasukkijwatana N, Chuenkongkaew WL, Suphavilai R, Suktitipat B, Pingsuthiwong S,     Ruangvaravate N, Atchaneeyasakul LO, Warrasak S, Poonyathalang A, Sura T, Lertrit P. The unique characteristics of Thai Leber hereditary optic neuropathy: analysis of 30 G11778A pedigrees. J Hum Genet. 2006;51(4):298-304.

38. Witoonpanich R, Phankhian S, Sura T, Lertrit P, Phudhichareonrat S. Oculopharyngodistal myopathy in a Thai family. J Med Assoc Thai. 2004;87(12):1518-21.

39. Moleerergpoom W, Sura T, Sritara P. Association between serum homocysteine, folate and B12 concentration with coronary artery disease in Thai patients. J Med Assoc Thai. 2004;87(6):674-8.

40. Trachoo O, Sura T, Sakuntabhai A, Singhasivanon P, Krudsood S, Phimpraphi W,    Krasaesub S, Chanjarunee S, Looareesuwan S. Molecular characterization of hereditary persistence of Fetal hemoglobin in the Karen people of Thailand. Hemoglobin. 2003;27(2):97-104.

41. Sritara P, Cheepudomwit S, Chapman N, Woodward M, Kositchaiwat C, Tunlayadechanont S, Sura T, Hengprasith B, Tanphaichitr V, Lochaya S, Neal B, Tanomsup S, Yipintsoi T. Electricity Generating Authority of Thailand. Twelve-year changes in vascular risk factors And their associations with mortality in a cohort of 3499 Thais: the Electricity Generating Authority of Thailand Study. Int J 2003;32(3):461-8.

 

42. Jones PG, Sura T, Harris M, Strother A. Mupirocin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24(4):300-1.

43. Limprasert P, Saechan V, Ruangdaraganon N, Sura T, Vasiknanote P, Jaruratanasirikul S,  Brown WT. Haplotype analysis at the FRAXA locus in Thai subjects.Am J Med Genet. 2001;22;98(3):224-9.

44. Limprasert P, Ruangdaraganon N, Vasiknanonte P, Sura T, Jaruratanasirikul S, Sriwongpanich N, Sriplung H. A clinical checklist for fragile X syndrome: screening of Thai  boys With developmental delay of unknown cause. J Med Assoc Thai. 2000;83(10):1260-6.                                                                                                                

45. Angchaisuksiri P, Pingsuthiwong S, Sura T, Aryuchai K, Busabaratana M, Atichartakarn V. Prevalence of the C677T methylenetetra- hydrofolate reductase mutation in Thai patients   with deep vein thrombosis.Acta Haematol. 2000;103(4):191-6.

46Angchaisuksiri P, Pingsuthiwong S, Aryuchai K, Busabaratana M, Sura T, Atichartakarn V,  Sritara P. Prevalence of the G1691A mutation in the factor V gene (factor V Leiden) and the G20210A prothrombin gene mutation in the Thai population.Am J Hematol. 2000;65(2):119-22.

47. Ruangdaraganon N, Limprasert P, Sura T, Sombuntham T, Sriwongpanich N, Kotchabhakdi N. Prevalence and clinical characteristics of fragile X syndrome at child      development clinic, Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 2000;83(1):69-76.

48. Limprasert P, Ruangdaraganon N, Sura T, Vasiknanonte P, Jinorose U. Molecular screening For fragile X syndrome in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1999;30 Suppl 2:114-8.

49. Manitchotpisit B, Kunachak S, Kulapraditharom B, Sura T. Combined use of fine needle aspiration cytology and polymerase chain reaction in the diagnosis of cervical tuberculouslymphadenitis. J Med Assoc Thai. 1999;82(4):363-8.

50. Suwanjutha S, Huang NN, Wattanasirichaigoon D, Sura T, Harris A, Macek M Jr. Case report of a Thai male cystic fibrosis patinet with the 1898+ 1G-->T splicing mutation in    the CFTR gene: a review of East Asian cases. Mutations in brief no. 196. Online.Hum Mutat.    1998;12(5):361.

51. Pramoolsinsap C, Poovorawan Y, Sura T, Theamboonlers A, Busagorn N, Kurathong S. Hepatitis G infection and therapeutic response to interferon in HCV-related chronic liver disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1998;29(3):480-90.

52. Ngo EO, Nutter LM, Sura T, Gutierrez PL. Induction of p53 by the concerted actions of aziridine and quinone moieties of diaziquone. Chem Res Toxicol.1998;11(4):360-8.                                                                                                

53. Sura T, Smith MD, Cowan GM, Walsh AL, White NJ, Krishna S. Polymerase chain reaction For the detection of Burkholderia pseudomallei. Diagn Microbiol Infect Dis. 1997;29(3):121-7.

54. Sura T, Suwanaluk V, Charoenpan P, Praharktam R, Kiatboonsri C. Clinical use of polymerase chain reaction (PCR) for the diagnosis of sputum smear-negative pulmonary tuberculosis. Journal of Ramathibodi Medical.1997;20(3):231-36.

55. Sura T, Yamwonge S, Thaisetthawatkul P. Familial Hypercholesterolemiawith mutation of the low density lipoprotein (LDL) receptor gene in a Thai family. Ramathibodi Med J 1996;19(4):200-207.

56. Boonyakarnjanakom R, Sura T, Phuapradit P, Krishna S. HLA antigens and multiple sclerosis in Thai patients. Rama Med J.1995;18:47-52.

57. Chaimanowong W, Charoenpan P, Sura T, Charoensub A, Juthangran S. Polymerase Chain Reaction in Treated Pulmonary TuberculosisThe Thoracic Society of Thailand Newsletter 1995;4(2):8-9.

58. Sitburana O, Sura T, Phuapradit P, Tulayadechanon S, Likitthanasomb K. Dystrophin gene in a Thai family with Duchennne muscular dystrophy. Rama Med J. 1995;18:96-9.

59. Sitburana O, Sura T, Visuthiphan P. Diagnosis of Duchenne muscular dystrophy (DMD) by polymerase chain reaction (PCR) in a Thai family. Rama Med J. 1995;18:100-103.

60. Sura T, Loatharnatas J, Boongird P, Cowan GC. Trinucleotide repeats in Hintingtons disease: a case report Tecratom Pulkes, Ramathaibodi Med Journal.1995;17:4.

61. Krishna S, Pukrittayakamee S, Supanaranond W, ter Kuile F, Ruprah M, Sura T, White NJ. Fever in uncomplicated Plasmodium falciparum malaria: randomized double-blind   Comparison of ibuprofen and paracetamol treatment. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1995;89(5):507-9.

62. Sumethkul V, Jirasiritham S, Sura T, Chiewsilp P. Renal transplantation between identical twins: the application of reciprocal full-thickness skin grafts as a guideline for antirejection therapy. Transplant Proc. 1994;26(4):2141-2. No abstract available.

63. Hall GW, Franklin IM, Sura T, Thein SL. A novel mutation (nonsense beta 127) in exon 3 of The beta globin gene produces a variable thalassaemic phenotype. Br J Haematol. 1991;79(2):342-4. No abstract available.

64. Harding AE, Sura T, Tippett P, Boughey AM, Patten JP. Discordance for late-onset  Degenerative ataxia in monozygous triplets. J Neurol.1991;238(4):242-3. No abstract available.

65. Olds RJ, Sura T, Jackson B, Wonke B, Hoffbrand AV, Thein SL. A novel delta 0 mutation in ciswith Hb Knossos: a study of different genetic interactions in three Egyptian families.Br J Haematol. 1991;78(3):430-6.