ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2559 (2016)

ผลงานวิจัย พศ.2559 (2016)

Division of Infectious Diseases (สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

2016

 1. Integrated therapy for HIV and cryptococcosis. Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S.AIDS Res Ther. 2016 Nov 29;13(1):42. Review.
 2. Incidence of syphilis seroconversion among HIV-infected persons in Asia: results from the TREAT Asia HIV Observational Database. Ahn JY, Boettiger D, Kiertiburanakul S, Merati TP, Huy BV, Wong WW, Ditangco R, Lee MP, Oka S, Durier N, Choi JY; Treat Asia HIV Observational Database.J Int AIDS Soc. 2016 Oct 21;19(1):20965
 3. Elevated CD8 T-cell counts and virological failure in HIV-infected patients after combination antiretroviral therapy.Ku NS, Jiamsakul A, Ng OT, Yunihastuti E, Cuong DD, Lee MP, Sim BL, Phanuphak P, Wong WW, Kamarulzaman A, Zhang F, Pujari S, Chaiwarith R, Oka S, Mustafa M, Kumarasamy N, Van Nguyen K, Ditangco R, Kiertiburanakul S, Merati TP, Durier N, Choi JY; TREAT Asia HIV Observational Databases (TAHOD). Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(32):e4570.
 4. Efficacy and Safety of Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Asian Subjects with Human Immunodeficiency Virus 1 Infection: A Sub-Analysis of Phase 3 Clinical Trials. Choi JY, Sungkanuparph S, Anekthananon T, Sax P, DeJesus E, Edelstein H, Nelson M, DeMorin J, Liu HC, Swamy R, Bahn J, Hwang S, Yang SY, Ng C, Piontkowsky D. Infect Chemother. 2016 Sep;48(3):219-224. doi: 10.3947/ic.2016.48.3.219.
 5. Renal Dysfunction during Tenofovir Use in a Regional Cohort of HIV-Infected Individuals in the Asia-Pacific. Tanuma J, Jiamsakul A, Makane A, Avihingsanon A, Ng OT, Kiertiburanakul S, Chaiwarith R, Kumarasamy N, Nguyen KV, Pham TT, Lee MP, Ditangco R, Merati TP, Choi JY, Wong WW, Kamarulzaman A, Yunihastuti E, Sim BL, Ratanasuwan W, Kantipong P, Zhang F, Mustafa M, Saphonn V, Pujari S, Sohn AH; TREAT Asia HIV Observational Databases (TAHOD)..PLoS One. 2016 Aug 25;11(8):e0161562.
 6. Pituitary tuberculoma: A consideration in the differential diagnosis in a patient manifesting with pituitary apoplexy-like syndrome.Srisukh S, Tanpaibule T, Kiertiburanakul S, Boongird A, Wattanatranon D, Panyaping T, Sriphrapradang C.IDCases. 2016 Jul 29;5:63-6.
 7. Elevated CD8 T-cell counts and virological failure in HIV-infected patients after combination antiretroviral therapy. Ku NS, Jiamsakul A, Ng OT, Yunihastuti E, Cuong do D, Lee MP, Sim BL, Phanuphak P, Wong WW, Kamarulzaman A, Zhang F, Pujari S, Chaiwarith R, Oka S, Mustafa M, Kumarasamy N, Van Nguyen K, Ditangco R, Kiertiburanakul S, Merati TP, Durier N, Choi JY; TREAT Asia HIV Observational Databases (TAHOD).Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(32):e4570.
 8. Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial. Bunupuradah T, Kiertiburanakul S, Avihingsanon A, Chetchotisakd P, Techapornroong M, Leerattanapetch N, Kantipong P, Bowonwatanuwong C, Banchongkit S, Klinbuayaem V, Mekviwattanawong S, Nimitvilai S, Jirajariyavej S, Prasithsirikul W, Munsakul W, Bhakeecheep S, Chaivooth S, Phanuphak P, Cooper DA, Apornpong T, Kerr SJ, Emery S, Ruxrungtham K; LASA Study Group.Lancet HIV. 2016 Aug;3(8):e343-50.
 9. Smoking and projected cardiovascular risk in an HIV-positive Asian regional cohort. Do TC, Boettiger D, Law M, Pujari S, Zhang F, Chaiwarith R, Kiertiburanakul S, Lee MP, Ditangco R, Wong WW, Nguyen KV, Merati TP, Pham TT, Kamarulzaman A, Oka S, Yunihastuti E, Kumarasamy N, Kantipong P, Choi JY, Ng OT, Durier N, Ruxrungtham K. HIV Med. 2016 Aug;17(7):542-9.
 10. EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF THE FIRST REPORTED VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCUS OUTBREAK AT A TERTIARY-CARE HOSPITAL IN BANGKOK, THAILAND.Chotiprasitsakul D, Santanirand P, Thitichai P, Rotjanapan P, Watcharananan S, Siriarayapon P, Chaihongsa N, Sirichot S, Chitasombat M, Chantharit P, Malathum K.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2016 May;47(3):494-502.
 11. Switching Lopinavir/Ritonavir to Atazanavir/Ritonavir vs Adding Atorvastatin in HIV-Infected Patients Receiving Second-Line Antiretroviral Therapy With Hypercholesterolemia: A Randomized Controlled Trial.Wangpatharawanit P, Sungkanuparph S.Clin Infect Dis. 2016 Sep 15;63(6):818-20.
 12. Prevalence and Outcome of Disseminated Varicella Zoster Infection Post Kidney Transplantation.Chitasombat MN, Watcharananan SP.J Med Assoc Thai. 2016 Apr;99(4):381-5.
 13. Effects of Pitavastatin on Lipid Profiles in HIV-Infected Patients with Dyslipidemia and Receiving Atazanavir/Ritonavir: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study. Wongprikorn A, Sukasem C, Puangpetch A, Numthavej P, Thakkinstian A, Kiertiburanakul S.PLoS One. 2016 Jun 15;11(6):e0157531.  
 14. Treatment of mucormycosis in transplant patients: role of surgery and of old and new antifungal agents.Chitasombat MN, Kontoyiannis DP.Curr Opin Infect Dis. 2016 Aug;29(4):340-5.
 15. Antibiotic prophylaxis for cardiac surgery in a setting with high prevalence of extended-spectrum beta-lactamase-producing Gram-negative bacteria. Phuphuakrat A, Choomai A, Kiertiburanakul S, Malathum K. J Hosp Infect. 2016 Aug;93(4):362-3.
 16. Integrated therapy for HIV and tuberculosis. Manosuthi W, Wiboonchutikul S,  Sungkanuparph S.AIDS Res Ther. 2016 May 12;13:22.
 17. Implementation of Tuberculosis Intensive Case Finding, Isoniazid Preventive Therapy, and Infection Control ("Three I's") and HIV-Tuberculosis Service Integration in Lower Income Countries.Charles MK, Lindegren ML, Wester CW, Blevins M, Sterling TR, Dung NT, Dusingize JC, Avit-Edi D, Durier N, Castelnuovo B, Nakigozi G, Cortes CP, Ballif M, Fenner L; International epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Collaboration.. PLoS One. 2016 Apr 13;11(4):e0153243.
 18. Tuberculous Panophthalmitis with Lymphadenitis and Central Nervous System Tuberculoma. Srichatrapimuk S, Wattanatranon D, Sungkanuparph S. Case Rep Infect Dis. 2016;2016:6785382.
 19. Effects of unplanned treatment interruptions on HIV treatment failure - results from TAHOD. Jiamsakul A, Kerr SJ, Ng OT, Lee MP, Chaiwarith R, Yunihastuti E, Van Nguyen K, Pham TT, Kiertiburanakul S, Ditangco R, Saphonn V, Sim BL, Merati TP, Wong W, Kantipong P, Zhang F, Choi JY, Pujari S, Kamarulzaman A, Oka S, Mustafa M, Ratanasuwan W, Petersen B, Law M, Kumarasamy N; TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD)..Trop Med Int Health. 2016 May;21(5):662-74.
 20. Hepatitis B and C Co-Infection in HIV Patients from the TREAT Asia HIV Observational Database: Analysis of Risk Factors and Survival.Chen M, Wong WW, Law MG, Kiertiburanakul S, Yunihastuti E, Merati TP, Lim PL, Chaiwarith R, Phanuphak P, Lee MP, Kumarasamy N, Saphonn V, Ditangco R, Sim BL, Nguyen KV, Pujari S, Kamarulzaman A, Zhang F, Pham TT, Choi JY, Oka S, Kantipong P, Mustafa M, Ratanasuwan W, Durier N, Chen YM.PLoS One. 2016 Mar 2;11(3):e0150512.
 21. A prospective observational study of CYP2C19 polymorphisms and voriconazole plasma level in adult Thai patients with invasive aspergillosis.Chuwongwattana S, Jantararoungtong T, Chitasombat MN, Puangpetch A, Prommas S, Dilokpattanamongkol P, Watcharananan SP, Sukasem C.Drug Metab Pharmacokinet. 2016 Apr;31(2):117-22.
 22. The occurrence of Simpson's paradox if site-level effect was ignored in the TREAT Asia HIV Observational Database.Jiamsakul A, Kerr SJ, Chandrasekaran E, Huelgas A, Taecharoenkul S, Teeraananchai S, Wan G, Ly PS, Kiertiburanakul S, Law M; TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD). J Clin Epidemiol. 2016 Aug;76:183-92.
 23. Prevalence of Primary HIV Drug Resistance in Thailand Detected by Short Reverse Transcriptase Genotypic Resistance Assay.Kiertiburanakul S, Pinsai S, Chantratita W, Pasomsub E, Leechawengwongs M, Thipmontree W, Siriyakorn N, Sungkanuparph S.PLoS One. 2016 Feb 1;11(2):e0147945.
 24. Tipranavir/Ritonavir (500/200 mg and 500/100 mg) Was Virologically Non-Inferior to Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg) at Week 48 in Treatment-Naïve HIV-1-Infected Patients: A Randomized, Multinational, Multicenter Trial.Cooper DA, Cordery DV, Zajdenverg R, Ruxrungtham K, Arastéh K, Bergmann F, Neto JL, Scherer J, Chaves RL, Robinson P; study team..PLoS One. 2016 Jan 5;11(1):e0144917.
 25. A pharmacogenomic prospective randomized controlled trial of CYP2B6 polymorphisms and efavirenz dose adjustment among HIV-infected Thai patients: a pilot study. Damronglerd P, Sukasem C, Thipmontree W, Puangpetch A, Kiertiburanakul S. Pharmgenomics Pers Med. 2015 Oct 3;8:155-62.
 26. The use of pharmacogenetics in clinical practice for the treatment of individuals with HIV infection in Thailand. Bushyakanist A, Puangpetch A, Sukasem C,  Kiertiburanakul S. Pharmgenomics Pers Med. 2015 Nov 5;8:163-70.
 27. Rate of CD4 Decline and Factors Associated with Rapid CD4 Decline in Asymptomatic HIV-Infected Patients. Chaiyasin N, Sungkanuparph S. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2016 Jan-Feb;15(1):3-6.
 28. Anti-IFN-γ autoantibodies are strongly associated with HLA-DR*15:02/16:02 and HLA-DQ*05:01/05:02 across Southeast Asia. Ku CL, Lin CH, Chang SW, Chu CC, Chan JF, Kong XF, Lee CH, Rosen EA, Ding JY, Lee WI, Bustamante J, Witte T, Shih HP, Kuo CY, Chetchotisakd P, Kiertiburanakul S, Suputtamongkol Y, Yuen KY, Casanova JL, Holland SM, Doffinger R, Browne SK, Chi CY. J Allergy Clin Immunol. 2016 Mar;137(3):945-8.e8.

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

หน่วยโรคไต

 •  

หน่วยโรคหัวใจ

 • ผลงานวิจัยปี 2016
  1.    Age-Adjusted Dual X-ray Absorptiometry-Derived Trabecular Bone Score Curve for the Lumbar Spine in Thai Females and Males. Sritara C, Thakkinstian A, Ongphiphadhanakul B, Amnuaywattakorn S, Utamakul C, Akrawichien T, Vathesatogkit P, Sritara P. J Clin Densitom. 2016 Oct; 19 (4):494-501.
  2.    Hypertension and elevated heart rate: focus on the Asia Pacific region. Tomlinson B, Sritara P, Lopez E, Dalal J, Erwinanto E, Pancholia AK. J Hypertens. 2016 Dec; 34 (12): 2330-2332.
  3.    The association between mean platelet volume and cardiovascular risk factors Sansanayudh N, Muntham D, Yamwong S, Sritara P, Akrawichien T, Thakkinstian  A. Eur J Intern Med. 2016 May; 30:37-42.
  4.    STABILITY Investigators Tooth loss is independently associated with poor outcomes in stable coronary heart disease. Vedin O, Hagström E, Budaj A, Denchev S, Harrington RA, Koenig W, Soffer J, Sritara P, Stebbins A, Stewart RH, Swart HP, Viigimaa M, Vinereanu D, Wallentin L, White HD, Held C Eur J Prev Cardiol. 2016 May; 23 (8):839-46.
  5.    Effects of glomerular filtration rate estimating equations derived from different reference methods on staging and long term mortality risks of chronic kidney disease in a Southeast Asian cohort. Yamwong S, Kitiyakara C, Vathesatogkit P, Saranburut K, Chittamma A, Cheepudomwit S, Vanavanan S, Akrawichien T, Sritara P. Nephrology (Carlton). 2016 Aug; 21 (8):678-86.
  6.    Regional and ethnic differences among patients with heart failure in Asia: the Asian sudden cardiac death in heart failure registry. Lam CS, Teng TK, Tay WT, Anand I, Zhang S, Shimizu W, Narasimhan C, Park SW, Yu CM, Ngarmukos T, Omar R, Reyes EB, Siswanto BB, Hung CL, Ling LH, Yap J, MacDonald M, Richards AM.  Eur Heart J. 2016 Nov 1; 37 (41):3141-3153.
  7.    Fever-Induced Brugada Syndrome Is More Common Than Previously Suspected: A Cross-Sectional Study from an Endemic Area. Rattanawong P, Vutthikraivit W, Charoensri A, Jongraksak T, Prombandankul A, Kanjanahattakij N, Rungaramsin S, Wisaratapong T, Ngarmukos T.    Ann Noninvasive Electrocardiol. 2016 Mar; 21 (2):136-41.
  8.    Focal fibrosis and diffuse fibrosis are predictors of reversed left ventricular remodeling in patients with non-ischemic cardiomyopathy. Yingchoncharoen T, Jellis C, Popovic ZB, Wang L, Gai N, Levy WC, Tang WH, Flamm S, Kwon DH.    Int J Cardiol. 2016 Oct 15; 221: 498-504.
  9.    Cardio-ankle vascular index in a Thai population.  T Yingchoncharoen, P Sritara.    Pulse 4 (Suppl. 1), 8-10   2016/12/23
  10.    Impact of Prosthesis-Patient Mismatch on Left Ventricular Myocardial Mechanics after Transcatheter Aortic Valve Replacement. Poulin F, Yingchoncharoen T, Wilson WM, Horlick EM, Généreux P, Tuzcu EM, Stewart W, Osten MD, Woo A, Thavendiranathan P.  J Am Heart Assoc. 2016 Feb 8; 5(2).
  11.    Pre-discharge high sensitivity cardiac troponin T predicts heart failure rehospitalisation and cardiac death in non-ischaemic acute heart failure: Marker of residual congestion? T Yingchoncharoen, N Suvachittanont, M Chandavimol, P Vathesatogkit.  European Journal of Heart Failure 18, 395-396
  12.    OS 18-04 HYPERTENSION AS A PREDICTOR OF PATTERN OF LV HYPERTROPHY AND GEOMETRIC REMODELING IN ELDERLY: HAPPY MODEL STUDY U Triam-anuruck, P Vathesatogkit, T Yingchoncharoen, W Katekao, O See.   Journal of hypertension 34, e225
  13.    Hypertension as a predictor of pattern of LV hypertrophy and geometric remodeling in elderly  U Triam-Anuruck, P Vathesatogkit, T Yingchoncharoen, W Katekao,   EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 743-743
  14.    Prediction of mortality and cardiovascular events in 6 years, using 24-hours urinary sodium in a healthy Thai population. P Jongviriyavong, P Valthesatokit, T Yingchoncharoen, O Anupraiwan EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 549-549
  15.    Cost-effectiveness analysis of patient self-testing therapy of oral anticoagulation in Thailand.  S Kantito, N Chaiyakunapruk, S Saokaew, S Yamwong, P Vathesatogkit EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 1130-1130
  16.    The Impact of Macro-and Micronutrients on Predicting Outcomes of Critically Ill Patients Requiring Continuous Renal Replacement Therapy.  Kritmetapak K, Peerapornratana S, Srisawat N, Somlaw N, Lakananurak N, Dissayabutra T, Phonork C, Leelahavanichkul A, Tiranathanagul K, Susantithapong P, Loaveeravat P, Suwachittanont N, Wirotwan TO, Praditpornsilpa K, Tungsanga K, Eiam-Ong S, Kittiskulnam P.  PLoS One. 2016 Jun 28;11(6)
  17.    Pre-discharge high sensitivity cardiac troponin T predicts heart failure rehospitalisation and cardiac death in non-ischaemic acute heart failure: Marker of residual congestion? TT Yingchoncharoen, N Suvachittanont, M Chandavimol, P Vathesatogkit. European Journal of Heart Failure 18, 395-396

หน่วยโรคปอด

 •  

หน่วยโลหิตวิทยา

 •  

หน่วยประสาทวิทยา

 •  

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

 •  

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

 •  

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

 •  

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

 •  

หน่วยโรคผิวหนัง

 •  

หน่วยมะเร็งวิทยา

 •  

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

 •  

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 •