You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 91 มกราคม 2562

เรื่องจากปก

 3 วิธีพิชิตภาวะมีบุตรยาก 
        - ยีนบำบัดกระตุ้นให้เริ่มผลิตตัวอสุจิ

        - สร้างตัวอสุจิเทียมจากเซลล์ต้นกำเนิด

        - กระตุ้นตัวอสุจิที่อืดอาด

 ให้ความช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

 พัฒนาทักษะด้านการจดจำให้ดียิ่งขึ้น

 จรวดยักษ์พามนุษย์มุ่งสู่ดวงจันทร์