You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 92 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องจากปก

เครื่องพิมพ์สามมิติรุ่นใหม่ ทำให้เราสร้างชิ้นส่วนเครื่องบิน
    และสะพานที่เบาและแข็งแรง
 พิมพ์อวัยวะแบบ 3D