You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 94 เมษายน 2562

เรื่องจากปก

 แพทย์ทางเลือก    
 ตอนที่ 1 : โฮมีโอพารีย์ 
     - น้ำมีความทรงจำจริงหรือ
     - เศษเนื้อเยี่อของผื่นรักษาอาการคันได้หรือไม่
     - ปรากฏการณ์ยาหลอกได้ผลดีกว่าหรือ