You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 89 พฤศจิกายน 2561

เรื่องจากปก

 หลายพันล้านปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับวิกฤตทางธรรมชาติมากมาย แต่ชีวิตก็ยังฟื้นกลับมาได้ เมื่อพบกับวิกฤตครั้งต่อไป LIFE NEVER GIVES UP

 Science Update

      - อภิมหาโปรเจ็คต์รักษาแอนตาร์กติกา

      - เซนเซอร์บันทึกประวัติการกิน

      - เนื้อร้ายต้องการระบบการไหลเวียนโลหิตเฉพาะตัว

 CHALLENGE : ตัวตนของคุณเกิดจากสมอง

 รถยนต์ในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนหรือแบตเตอรี่ 

 เผยความจริงเกี่ยวกับสเต็กของคุณ