You are here

National Geographic

 
ชื่อนิตยสาร

National Geographic 

 

ฉบับที่ 216 กรกฎาคม 2562

เรื่องจากปก

50 ปี ภารกิจสู่ดวงจันทร์ เปิดศักราชใหม่ของการเดินทางสู้ห้วงอวกาศ
 "ดวงจันทร์เป็นบทพิสูจน์ ส่วนดาวอังคารคือจุดหมายที่ปลายฟ้า"