You are here

National Geographic

 
ชื่อนิตยสาร National Geographic 
 

ฉบับที่ 184 พฤศจิกายน 2559

เรื่องจากปก

 สถานีต่อไป ดางอังคาร ภารกิจพิชิตอวกาศศตวรรษที่ 21 แถมแผนที่ดาวอังคาร

 หมึกยักษ์นักมายากลแปดหนวด

 สันติภาพเปราะบางศรีลังกาหลังสงครามกลางเมือง

 เล่าเรื่องเหล้าวัฒนธรรมเมรัย