You are here

National Geographic

 
ชื่อนิตยสาร National Geographic 
 

ฉบับที่ 212 มีนาคม 2562

เรื่องจากปก

 เราไม่ได้โดดเดี่ยว การค้นพบใหม่ๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์
     เชื่อมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าต้องมีชีวิตอื่นในเอกภพ 
     นี่คือวิธีที่พวกเขามองหาชีวิตเหล่านั้่น
 เราควรเลิกถามได้แล้วว่า มีชีวิตอยู่นอกโลกหรือไม่
     เพราะเป็นไปได้มากว่ามีอยู่แน่ เราควรถามว่า จะหามัน
     พบได้อย่างไรต่างหาก

 คน-สัตว์-พืชพรรณ สายใยชีวิตแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ
 สำรวจโลกใต้พิภพ เถื่อนถ้ำอลังการในนอร์เนียว
 จัดจั่นเขา เปิดโลกแมลงแสนประหลาด