National Geographic

 
ชื่อนิตยสาร National Geographic 
 

ฉบับที่ 210 มกราคม 2562

เรื่องจากปก

 ฉบับพิเศษ : ท่องโลกอนาคต

 การแพทย์ สำรวจนวัฒกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุด
     ที่ช่วยให้เรามีชีวิตดีขึ้น และอายุยืนยาวขึ้น

 ต้นแบบดวงตาเทียม อัจฉริยะที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิตินี้
     เป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตนกรรมที่จะปฏิบัติวงการแพทย์ในอนาคต
 วิทยาศาสตร์กำลังถอดรหัสการแพทย์แผนจีน
 พลีร่างเพื่อความรู้ การเดินทางของ "อาจารย์ใหญ่"
 พรีซิซันเมดิซีนะ: การแพทย์ แบบเม่นยำเฉพาะบุคคล