ชีวจิต

 
ชื่อ นิตยสาร ชีวจิต
 

ปีที่ 23 ฉบับที่ 534

16 มกราคม 2564

เรื่องจากปก

FOREVER YOUNG สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ 

NATURAL HEALING เยียวยาปวดข้อ กระดูก เส้นเอ็น ด้วยวิธี "แหก" ตำรับหมอเมืองน่าน

 FAT FIGHTING 2021 รวมงานวิจัยลดอ้วน รู้จริง ลดปลอดภัย โดยหมอ สันต์ ใจยอดศิลป์

MUST READ เทคนิคเป็น "ติ่งสุขภาพ" เกาหลี หุ่นดี แข็งแรง มีความสุข
 COVID-19 ถอดบทเรียนระบาดรอบ 2 + วิธีป้องกันตัวไวรัสหน้าหนาว 

 REAL LIFE แชร์เรื่องเล่า วุ้นในตาเสื่อมสาว 30+ ปรับตัวอย่างไรไม่ให้นอยด์