You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๓

มกราคม  ๒๕๖๓

เรื่องจากปก

 เลี้ยงโต๊ะจีน : อำนาจรัฐและการควมคุมคนจีนในกรุงเทพฯ

 คลองภาษีเจริญ-ดำเนินสะดวก : เส้นทางสร้างใหม่สมัยรัชกาลที่ ๔

 ไขสำรับปริศนา และความไม่ชอบมาพากลของ "ข้าวเสียโป"

 หนี้สงครามที่ต้องชำระ "ทองคำโกโบรึ" สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม

 เบื้องหลังประวัติศาสตร์ไทย ในสงครามลับ-สงครามลาว