You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑๐

สิงหาคม  ๒๕๖๓

เรื่องจากปก

"ครุฑเกี้ยวมังกร" รัชกาลที่ ๑ กับพระราชกุศโลบายเรื่องจีน หลัวผลัดแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรึ
ถอดรหัส "ภาพปริศนา" ปมการเมืองไทย-ญึ่ปุ่น สมัย จอมพล ป.
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในคำบอกเล่าของผี
 ย้อนชีวิต ขวัญจิต ศรีประจันต์
 แกงบก รสชาติของบางโทรัด