ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
(ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 

You are here

รับสมัคร วิศวกรภาพการแพทย์ ป.ตรีโทหรือเอก

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง (translation)

เปิดรับสมัคร วิศวกรภาพการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ณ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ทำงาน Full time (ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- จบปริญญาตรีโทหรือเอก ด้าน Electrical Engineering, Biomedical Engineering, Mechanical Engineering, Applied Mathematics, Applied Statistics, Applied Physics, ...
- มีความรู้พื้นฐาน Unix และ Matlab
- มีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน+เรียนรู้+พัฒนาตนเอง
- ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ แค่สามารถใช้ในระดับอ่านออก-เขียนได้
- หากมีความรู้ด้าน Python, web application programming (JAVA, PHP, etc.) และ graphic design จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยคร่าว
- บริหารจัดการภาพการแพทย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อมูลภาพการแพทย์ (Advanced Image Processing & Signal Processing)
- วิจัยและพัฒนาด้านข้อมูลและภาพทางการแพทย์
- จัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ
- บริหารข้อมูลวิจัย
- งานอื่นๆ ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ส่ง CV มาที่ mattana.aimc@gmail.com